ТЕХНОЛОГИЯ

Основния процес на леене под налягане се състои от инжектиране на стопена алуминиева сплав под високо налягане в стоманен калъп, наричан пресформа или матрица. Леярските машини се подбират според параметрите на детайла. Фирмата ни разполага с машини с усилие на затваряне от 250 тона до 630 тона.

Основните предимства на леенето под налягане са: много високо качество на отливките ( налягането осигурява добра запълняемост на пресформата от страна на метала, поради което получените отливки са с чиста и гладка повърхнина, и отлична размерна точност, от бързото охлаждане структурата е дребнозърнеста, което води до повишени механични свойства ), възможно е изработването на отливки с отговорно предназначение с тънки стени и сложна конфигурация, процесът е с голяма производителност, подобрени са условията на труд, което произтича от липсата на формовъчни смеси.

В същото време, леенето под налягане е сложен технологичен процес, изискващ добри познания в областта на металургията на сплавта, технологията на леене, производството на пресформите и на механиката при експлоатация на инструменталната екипировка и на машините.

Фирмата ни разполага също и с активна система за вакуумно леене, процес при който вакуум системата изсмуква въздуха в кухината на пресформата и така не позволява формирането на шупли в детайла. При този процес процентът на шупли в отливката е НУЛЕВ! Тази система може да се интегрира при почти всички пресформи, като това разбира се леко оскъпява изработката на самата пресформа както и изработката на отделният детайл. Тази система позволява изработката на много отговорни детайли отговарящи на високи технологични изисквания по често ползвани в хладилната, автомобилната и авиационната промишленост.