ПРОИЗВОДСТВО

Алуминиеви детайли

Технологията на производство на детайлите е предимно от алуминиеви и цинкови сплави.

Инструментална екипировка

Извършваме пълна инженерингова дейност в областта на конструирането и изработката на инструментална екипировка.

Алуминиеви сплави

Алуминиевата сплав е произведенa по всички изисквания на стандартите за алуминиеви леярски сплави.